Çocuk Koşusu Taahhütname

Çocuk Koşusu Taahhütname

Yasal velisi bulunduğum çocuğumun, bilgim ve onayım dahilinde, Kızılay İyilik Koşusu etkinliklerine katılmasına ve Çocuk Koşusu’na katılarak koşmasına buna dair her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bilerek izin veriyorum.

Yasal velisi olduğum çocuğun ve kendi adıma, varislerim ve yöneticilerim adına, 2015 yılı Kızılay İyilik Koşusu öncesinde, koşu sırasında ve koşu sonrasında, aktiviteler esnasında çocuğumun başına gelebilecek herhangi bir ölüm, sakatlık ve kaza durumunda Kızılay Derneği yöneticilerinin, çalışanlarının, organizatörlerin, organizasyondaki görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin, belediyenin veya herhangi başka bir kişi veya kurumun sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılması için velisi bulunduğum çocuğun tıbbi ve fiziki bakımdan hiçbir engelinin olmadığını, bu koşu için fiziksel ve ruhen yeterli olduğunu ve ayrıca organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında çekilmiş her türlü fotoğraf, film, kayıt ve benzeri tüm içeriğin reklam dâhil tümünün kullanımlarına müsaade ettiğimi beyan ve kabul ediyorum.

Çocuğumun tüm eşyaları ile ilgili muhafaza sorumluluğun tamamen şahsıma ait olduğunu ve eşyaların kaybolması veya herhangi bir sebeple zarara uğraması durumunda hiçbir kurum veya şahsın sorumlu tutulmayacağını, Çocuğun etkinliğe katıldığı andan itibaren sonuna kadar aktiviteyi yönetenlerin ve görevlilerin aktivite programına ilişkin yönlendirme ve talimatlarına uyacağını, Aktiviteyi sekteye uğratacak, diğer katılımcıları ve/veya çevreyi rahatsız edecek, katılımcılar arasında huzuru bozacak, Kurumumuzu zor duruma sokabilecek tavır ve davranışlarda bulunmayacağını, koşu sırasında izinsiz koşudan ayrılmayacağını, ayrılması durumunda her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, velisi bulunduğum. …’un yasal vasisi olarak taahhüt ediyor ve kabul ediyorum.

Söz konusu veli izin belgesi ve taahhütnameyi okudum kabul ediyorum.
Bilgilerinize arz/rica olunur