Koşu Taahhütname

Taahhütname

Kızılay İyilik Koşusu’na yapmış olduğum bu başvuru ile IAAF’nın spor kurallarını ve organizatör firmanın koşullarını kabul ediyorum. Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma, varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, 2016 yılı, Kızılay İyilik Koşusu öncesinde ve sonrasında aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir ölüm, sakatlık ve hasar durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin, belediyenin veya herhangi başka bir kişi veya kurumun sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu ve ayrıca şahsıma ait organizasyon öncesinde, sonrasında veya sırasında çekilmiş her türlü fotoğraf, film, kayıt ve benzeri tüm içeriğin, reklam dahil tümünün kullanımlarına müsaade ettiğimi beyan ve kabul ediyorum.

Kayıt başvurusunda verilen bilgiler internet üzerinden ilan edilecek, sonuç listesinde ve basında yayınlanacaktır. Bu formla verdiğim kişisel bilgilerimin kampanya, avantaj, ürün, hizmet tanıtımları, reklam ve pazarlama amaçlı muhafaza edilmesine, işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılmasına ve aksini belirtmediğim sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan bana erişilmesine izin veriyorum.

Ayrıca, organizasyona katılmak için kayıt işlemimi tamamladıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılamadığım ve/veya katılamayacağım taktirde kaydımın ertelenmesini, iptalini, değişikliğini ve ödemiş olduğum kayıt ücretinin iadesini talep etmeyeceğimi, bu meblağın tamamının Kızılay’a bağış olarak aktarılacağını, belirtmiş olduğum bana ait tüm bilgilerin doğruluğunu ve göğüs numaramı başka bir koşucuya devretmeyeceğimi teyit ve beyan ediyorum.

Aynı koşullar refakatimdeki getireceğim kişiler için de geçerlidir ve tüm koşulları refakatimdeki kişilere aktarıp onaylarını aldıktan sonra refakatimde etkinliğe katılacaklarını bildiririm. Tüm eşyalarım ile ilgili sorumluluğun da tamamen şahsıma ait olduğunu ve kimseyi sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorum.

Okudum, kabul ediyorum.